OM FORELDRELØFTET

Hvem er vi?

Foreldreløftet består av mødre, fedre, bonusforeldre, søsken, faddere, venner. Kort sagt hele foreldregenerasjonen, uten at man behøver å ha barn for å ta del i Foreldreløftet. Foreldreløftet ble startet i 2019, fordi vi manglet et initiativ som kunne engasjere alle voksne over hele Norge for å støtte barna og ungdommene i klimaopprøret. De har lenge ventet på at de voksne skal komme på banen, nå kan vi ikke vente lenger. Foreldreløftet er politisk og religiøst uavhengig, og alle er velkomne til å delta i dette løftet for våre barns fremtid.

 

Hva gjør vi?

Formålet med Foreldreløftet er å engasjere foreldregenerasjonen for å nå 1,5 gradersmålet og avverge klimakatastrofen. Vi ønsker å påvirke relevante beslutningstakere til å redusere klimagassutslippene og fremskynde det grønne skiftet. Dette gjør vi gjennom opprop, kronikker, deling av informasjon, demonstrasjoner, bruk av stemmeretten vår, bruk av påvirkningskraften vår på ulike arenaer, og bruk av vår forbrukermakt. Vi ønsker å være åpne og ærlige i alt vi gjør.

 

Hvorfor er vi med på dette initiativet?

Vi vet at det er nødvendig med en drastisk reduksjon i utslipp av CO2 og andre klimagasser hvis vi skal avverge klimakatastrofen. FNs siste klimarapport slår fast at innen 2030 må vi ha halvert utslippene av CO2. Samtidig øker utslippene av CO2 i Norge (0,4 % økning i 2018) og globalt. Det skjer ikke nok for å få til de strukturelle endringene som trengs i samfunnet for å nå disse målene, og det skjer ikke fort nok. Derfor trenger vi en massiv mobilisering av hele befolkningen. Voksengenerasjonen utgjør de med mest makt både overfor politikere, næringsliv og andre beslutningstakere. Ønsker vi en god fremtid for alle våre barn må vi på banen og bruke makten vi har i samfunnet.

 

Hvordan skiller Foreldreløftet seg fra andre initiativer?

Foreldreløftet er et grasrot-initiativ som jobber for å engasjere de voksne bredt for å få til de strukturelle endringene i samfunnet. Vi skiller oss dermed fra mange initiativer som jobber med andre fokusområder og andre målgrupper. Foreldreløftet ønsker å forsterke andre klimainitiativer ved å få foreldregenerasjonen til å delta på ulike aktiviteter som både Foreldreløftet og andre står for. Derfor samarbeider og støtter Foreldreløftet både Miljøagentene som er barnas miljøvernorganisasjon, Natur og Ungdom som er ungdommens miljøorganisasjon, Besteforeldrenes klimaaksjon som favner om besteforeldregenerasjonen, Småbarnsforeldrenes klimaaksjon som inspirerer til individuell handling, Klimabrølet som arrangerer klimademonstrasjon foran Stortinget 30. august 2019, og flere andre initiativer som jobber for klima og miljø. 
Vi ønsker alltid å gå i dialog om samarbeid med gode organisasjoner og initiativer, så ta gjerne kontakt dersom du tenker dere burde samarbeide med Foreldreløftet dere også. Vi får kun til de store endringene i samfunnet dersom vi jobber sammen, ikke om vi konkurrerer eller jobber mot hverandre. 
Vi støtter opp om den internasjonale klimabevegelsen fra Norge, og er med på den internasjonale koalisjonen med foreldre- og klimagrupper: Our Kids Climate.