VÅRT LØFTE TIL BARNA

Vi er overalt i samfunnet og en majoritet av de stemmeberettigede. Vi er lærere, politikere, bedriftseiere, oljearbeidere og gårdbrukere. Vi er fotballtrenere, speiderledere, gamere og friluftselskere. Vi arrangerer barnebursdager og venneturer, står for planlegging av ferier og huskjøp. Vi som er foreldregenerasjonen har stor påvirkningskraft. Med dette løftet lover vi å kjempe for alle våre barns fremtid.

  • Vi anerkjenner klimakrisen – den er her nå og krever umiddelbar handling.

  • Vi lover å ikke se en annen vei fordi klimakrisen er for ubehagelig å håndtere.

  • Vi lover å bruke stemmeretten vår på en måte som bringer oss nærmere 1.5-gradersmålet. Vi vil stemme på en måte som bidrar til at de mest handlekraftige og modige politikerne sitter med makten.

  • Vi lover å bruke vår forbrukermakt til beste for klima.

  • Vi vet at den enkeltes handlinger i hverdagen betyr mye. Men det virkelige løftet får vi til ved strukturelle endringer i samfunnet. Vi lover å gjøre alt vi kan for å fremskynde disse endringene og støtte ungdommens klimakrav.